หัวใจทศกัณฑ์ (ต้าง)

Huachai Thot Sa Kan

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Hoya kerrii Craib

วงศ์ Apocynaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
(*ภาพ:by ธรรมนูญ เต็มไชย)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.