มณฑาสวรรค์สีชมพู

Montha Sawan Chomphu

มณฑาสวรรค์สีชมพู เป็นลูกผสมระหว่าง (มณฑาสวรรค์สีขาว x มณฑิราจีน) เข้ามาในเมืองไทยนานแล้ว ออกดอกได้ไม่อยากนัก แต่ไม่ชอบอากาศร้อน ดอกมีกลิ่นหอม สีสันสวยงาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia delavayi 'Pink'

วงศ์ Magnoliaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: Hybrid Plants Thailand by 'Purk'
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.