จำปูน

Champun

จำปูน ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 5 ม. ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 10-20 ซม. ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. แต่ละช่อมีได้ถึง 4 ดอก ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม. ใบประดับ 1 คู่ กลีบเลี้ยงรูปรี ยาวประมาณ 7 มม. ขอบบาง

ดอกจำปูน ดอกสีขาวอมเขียว หนา กลีบวงนอกรูปไข่ ยาว 1.8-2 ซม. มีก้านกลีบสั้น ๆ กลีบวงในรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ยาวประมาณ 1.5 ซม. เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 4 มม. อันที่เป็นหมันอยู่ด้านใน ยาวประมาณ 6 มม. ก้านชูอับเรณูสั้น มี 8-9 คาร์เพล เป็นเหลี่ยม ยาวประมาณ 3 มม. มีผลย่อย 4-8 ผล รูปกระบอง ยาว 2.5-3 ซม. มีก้านสั้น ๆ เมล็ดแบน เว้า ยาวประมาณ 2 ซม.

จำปูน พบที่คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว และชวา ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่จันทบุรี และภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไป ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ เป็นไม้ประดับ ดอกมีกลิ่นหอมแรง บำรุงหัวใจ แยกเป็น var. tripetala Corner หรือ จำปูนเบตง กลีบดอกมี 3 กลีบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Anaxagorea javanica Blume

วงศ์ Annonaceae

ชื่อสามัญ Twin-seed

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล - เขาหลวง นครศรีธรรมราช)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Li, B. and M.G. Gilbert. (2011). Annonaceae (Anaxagorea). In Flora of China Vol. 19: 673.
Sinclair, J. (1955). A revision of the Malayan Annonaceae. Gardens’ Bulletin Singapore 14(2): 346-349.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.