กระดังงาจีน

Kradang Nga Chin
ลักษณะวิสัย: ไม้เถาเนื้อแข็ง
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

กระดังงาจีน เป็น ไม้เถาเนื้อแข็ง ยาวได้ถึง 10 ม. ลำต้นมีช่องอากาศ มักมีหนามยาว 2-4 ซม. กิ่งเกลี้ยงหรือมีขนประปราย ใบเรียงเวียน รูปขอบขนาน ยาว 6-25 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนละเอียดตามเส้นกลางใบ

ดอกกระดังงาจีน ช่อดอกมี 1-2 ดอก ก้านช่อยาวเท่า ๆ ก้านดอกหรือสั้นกว่าเล็กน้อย ก้านดอกยาว 1.5-2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 5-8 มม. พับงอกลับ ด้านนอกมีขนละเอียด กลีบดอกรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กลีบชั้นในขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย ยาว 3-4.5 ซม. โคนกลีบด้านนอกมีขนละเอียด คอด เกสรเพศผู้วงด้านนอกส่วนมากเป็นหมัน รยางค์มี 3 สัน

ผลย่อยมี 7-15 ผล รูปรีกว้าง ยาว 2.5-4 ซม. ก้านสั้นหรือไร้ก้าน ปลายมีติ่งแหลม เมล็ดยาว 1.5-2 ซม.

กระดังงาจีน มีถิ่นกำเนิดในอินเดียและศรีลังกา เป็นไม้ประดับทำเป็นซุ้มทั่วไปในเขตร้อน ดอกมีกลิ่นหอม ใช้ทำน้ำหอมและใส่ในใบชา ผลมีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง ลักษณะทั่วไปคล้ายกับ การเวกไทย Artabotrys siamensis Miq. ที่ดอกขนาดเล็กกว่าและมีขนหนาแน่นกว่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Artabotrys hexapetalus (L. f.) Bhandari

วงศ์ Annonaceae

ชื่อสามัญ: Climbing lang-lang, Ylang-ylang vine

ชื่ออื่น: กระดังงาจีน, การเวก (ภาคกลาง); สะบันงาเครือ, สะบันงาจีน (ภาคเหนือ)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ - cultivated)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Li, B. and M.G. Gilbert. (2011). Annonaceae. In Flora of China Vol. 19: 701, 703.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.