นมโมลี

Nom Moli

นมโมลี ไม้เถาเกาะเลื้อย มีรากพิเศษ ลำต้นยาว 2-3 ม. ส่วนต่าง ๆ มีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 10-18 ซม. ปลายใบยาวคล้ายหาง แผ่นใบหนา เส้นแขนงใบข้างละ 10-15 เส้น ก้านใบยาว 1.5-2.5 ซม.

ดอกนมโมลี ช่อดอกคล้ายช่อซี่ร่ม ออกตามปลายกิ่งหรือตามซอกใบ มี 20-30 ดอก ก้านช่อยาว 1.5-3 ซม. ก้านดอกยาว 2-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงรูปรี ยาว 1.5-2 มม. ปลายมน กลีบดอกสีเหลืองปนน้ำตาล ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. กลีบดอกเชื่อมติดกันประมาณกึ่งหนึ่ง กลีบพับงอกลับ ด้านในมีขนละเอียด กระบังมี 5 พู สีม่วงอมชมพู แนบติดเส้าเกสรด้านบน มุมด้านในมีหางโค้ง เกสรเพศผู้ 5 อัน เชื่อมติดกัน แนบติดยอดเกสรเพศเมีย

ผลเป็นฝักแตกแนวเดียว รูปแถบ ยาว 13-20 ซม. เมล็ดยาวประมาณ 5 มม. ปลายมีประจุกขน ยาวประมาณ 3 ซม.

นมโมลี พบทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน และที่เขาใหญ่ จังหวัดนครนายก ขึ้นกระจายห่าง ๆ ตามคบไม้ในป่าดิบเขาหรือตามเขาหินปูน ระดับความสูง 1000-2000 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Hoya fusca Wall.

วงศ์ Apocynaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.