จำปาเตี้ย

Champa Tia

"จำปาเตี้ย" เป็นพันธุ์จำปา ที่ได้มาจากสวนลุงทิน (เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์) *ซึ่งลุงทินเป็นผู้ตั้งชื่อนี้

ลักษณะทั่วไป ดอกจำปาเตี้ย มีความคล้ายใกล้เคียงกับ ดอกจำปาอินโด มาก แต่มีลักษณะรูปทรงต้น ที่ เล็กกว่า ทรงกะทัดรัด (compact)  ใบเล็กกว่า โตช้ากว่าจำปาอินโด ข้อใบสั้นๆ แน่นๆ ฟอร์มสวย  แต่ออกดอกดกได้ตลอดปี เหมือนกับจำปาอินโด

เหมาะสำหรับปลูกในกระถางได้ดี เพราะโตช้า แต่ก็สามารถออกดอกในกระถางได้ดี ออกดอกตลอดปี ปลูกเลี้ยงง่าย ทนทาน ชอบแสงแดดจัด ดินระบายน้ำได้ดี หากปลูกลงดินไปนานๆ อายุมากๆ ก็โตต้นใหญ่ได้ครับ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 'Tia'

วงศ์ Magnoliaceae

ชื่อพ้อง (Synonyms) 
= Michelia champaca L.

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: ลุงกุ๋ย ไม้ดอกหอม @MyDokHome
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.