ดาวลดาอินทนนท์

Dao lada Inthanon

ดาวลดาอินทนนท์ เป็น ไม้ล้มลุกเลื้อย ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 5-8 ซม. ยาว 8-12 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบกลม แผ่นใบหนา เกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน เส้นแขนงใบข้างละ 3-4 เส้น ก้านใบยาว 3-6 ซม.

ดอกดาวลดาอินทนนท์ ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม ออกตามซอกใบ ห้อยลง แต่ละช่อมี 10-15 ดอก ก้านช่อดอกยาว 4-6 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปท้องเรือ ขอบกลีบมีขนครุย มีต่อม 5 ต่อมที่โคนกลีบระหว่างกลีบ กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 2 ซม. ผิวด้านในมีขน ด้านนอกเกลี้ยง กะบังรอบสีม่วงปนแดง ก้านดอกยาว 2-4 ซม. มีต่อมกระจายทั่วไป

ดาวลดาอินทนนท์ เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบที่เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ขึ้นตามคบในป่าดิบเขา ความสูงประมาณ 2000 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Hoya thailandica Thaithong

วงศ์ Apocynaceae

คำระบุชนิด "thailandica" ตั้งตามชื่อประเทศไทย ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Nordic Journal of Botany เล่มที่ 21 หน้า 143 ปีค.ศ. 2001 จากตัวอย่างพรรณไม้ต้น Thaithong 1488 ที่เก็บจากดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Thaithong, O. (2001). A new species of Hoya (Asclepiadaceae) from Thailand. Nordic Journal of Botany 21(2): 143-146.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.