โมกเครือจันดี

Mok Khruea Chandee

โมกเครือจันดี เป็น ไม้เถา ยาวได้ประมาณ 12 ม. ส่วนต่างๆ มียางขาว ลำต้นแก่เป็นคอร์ก กิ่งอ่อนมีช่องอากาศ ใบเดี่ยว เรียงรอบข้อ 3 ใบ หรือเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 5.5-10.5 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบข้างละ 7-11 เส้น ก้านใบยาว 0.6-1 ซม.

ดอกโมกเครือจันดี ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกซ้อนตามปลายกิ่ง ยาว 3.5-14 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาว 2-4 มม. ก้านดอกยาว 3-4 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบดอกเรียงซ้อนทับกันด้านซ้ายในตาดอก กลีบเลี้ยงรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาวประมาณ 2.5 มม. กลีบดอกสีขาว หลอดกลีบด้านนอกสีน้ำตาลแดง ยาว 1.2-1.6 ซม. กลีบรูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 1.2-1.8 ซม. เกสรเพศผู้ติดภายในหลอดกลีบห่างจากโคนประมาณ 5 มม. ก้านชูอับเรณูสั้น อับเรณูยาวประมาณ 2.5 มม. ไม่แนบติดก้านเกสรเพศเมีย รังไข่ยาว 1-2 มม. เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาว 1-3.5 มม. รวมยอดเกสร

โมกเครือจันดี ผลเป็นฝักคู่ รูปกระสวย เกลี้ยง มีช่องอากาศ ยาวได้ประมาณ 20 ซม. เมล็ดรูปแถบ แบน ยาวประมาณ 1.5 ซม. รวมปีกทั้งสองข้าง

โมกเครือจันดี เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบที่แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขึ้นในป่าดิบแล้งใกล้ลำธาร ความสูง 500-750 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Kamettia chandeei D.J.Middleton

วงศ์ Apocynaceae

คำระบุชนิด “chandeei” ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายจันดี เห็มรัตน์ เจ้าหน้าที่ของหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ร่วมทีมสำรวจและเป็นผู้พบพืชชนิดนี้เป็นคนแรก ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 33 หน้า 76 ปีค.ศ. 2005 จากพันธุ์ไม้ต้นแบบ Middleton,Hemrat, Lindlay, Suddee & Suwanachat 3418 ที่เก็บจากบริเวณใกล้กับน้ำตกธารทิพย์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (holotype: BKF; isotypes: A, E, MICH)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: David Middleton)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Middleton, D. J., S. Suddee and S. Lindsay. (2005). A new species of Kamettia (Apocynaceae: Rauvolfioideae), a new genus to Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) No. 33: 75-80.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.