ชมนาด (ชำมะนาด)

Chom Ma Nat

ชมนาด หรือ ชำมะนาด เป็นไม้เถา ใบรูปรี ยาว 10-17 ซม. ปลายมีติ่งแหลม ก้านใบยาว 0.5-3 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 10 ซม. แผ่กว้าง ก้านช่อสั้น กลีบเลี้ยงบานออกหรือพับงอกลับ รูปสามเหลี่ยมแคบ ๆ ยาว 4-5.5 มม.

ดอกชมนาด หรือ ดอกชำมะนาด ดอกสีขาวอมเหลืองหรือเขียวอ่อน หลอดกลีบดอกยาว 7-9 มม. กลีบรูปไข่ ปลายแหลม ยาวประมาณ 1 ซม. ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ก้านชูอับเรณูยาว 2-4 มม. ติดด้านประมาณจุดกึ่งกลางหลอดกลีบดอก อับเรณูยาวประมาณ 5 มม. จานฐานดอกมีขนตามปลายจัก ก้านเกสรเพศเมียรวมยอดเกสรยาวประมาณ 6 มม. มีขนสั้นนุ่ม

ชมนาด หรือ ชำมะนาด หรือ ดอกข้าวใหม่ มีถิ่นกำเนิดในชวา เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน ดอกมีกลิ่นหอม มักไม่ติดผล

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Vallaris glabra (L.) Kuntze

วงศ์ Apocynaceae

ชื่อพ้อง: Pergularia glabra L.

ชื่อสามัญ: Bread flower

ชื่ออื่น: ชมนาด, ชำมะนาด, ชำมะนาดกลาง (ภาคกลาง); ชำมะนาดฝรั่ง, ดอกข้าวใหม่ (กรุงเทพฯ); อ้มส้าย (ภาคเหนือ)

คำระบุชื่อสกุลมาจากภาษาละติน "vallum" กำแพง ตามลักษณะวิสัยที่เป็นไม้เถาเลื้อยปกคลุมคล้ายเป็นกำแพง

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 94-96.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.