ชำมะนาดเล็ก

Cham Ma Nat Lek

ชำมะนาดเล็ก หรือ จันทน์กะพ้อเครือ เป็นไม้เถา ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 2-15 ซม. ปลายแหลมยาว ก้านใบยาว 0.3-2 ซม. ช่อดอกยาว 3-10 ซม. ก้านช่อยาวประมาณ 3.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม ตั้งตรง ยาว 3-7 มม.

ดอกชำมะนาดเล็ก หรือ จันทน์กะพ้อเครือ ดอกสีขาวอมเหลืองหรือเขียว หลอดกลีบดอกยาว 0.6-1 ซม. กลีบรูปไข่ ปลายกลม ยาว 0.5-1 ซม. ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 2 มม. ติดประมาณใต้จุดกึ่งกลางหลอดกลีบดอก อับเรณูยาวประมาณ 3 มม. โคนเป็นเงี่ยง จานฐานดอกเกลี้ยงหรือมีขนประปราย ก้านเกสรเพศเมียรวมยอดเกสรยาวประมาณ 6 มม. มีขนสั้นนุ่ม ผลเป็นฝักคู่ ยาว 8-14 ซม. กว้าง 1.5-3.5 ซม. เมล็ดรูปรี แบน ๆ ยาวประมาณ 1 ซม. กระจุกขนยาว 3-4 ซม.

ชำมะนาดเล็ก หรือ จันทน์กะพ้อเครือ พบที่ปากีสถาน อินเดีย พม่า จีน และเวียดนาม ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ความสูงถึงประมาณ 350 เมตร เป็นไม้ประดับ ในอินเดีย เถาใช้สานตะกร้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Vallaris solanacea (Roth) Kuntze

วงศ์ Apocynaceae

ชื่อพ้อง: Peltanthera solanacea Roth

ชื่ออื่น: ชำมะนาดเล็ก (ภาคกลาง); ฟูมฟูม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); หญ้าช้างน้อย, หญ้าช้างย้อย, หางเม่นเครือ (ภาคเหนือ); อุ่มฟูม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

คำระบุชื่อสกุลมาจากภาษาละติน "vallum" กำแพง ตามลักษณะวิสัยที่เป็นไม้เถาเลื้อยปกคลุมคล้ายเป็นกำแพง

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 94-96.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.