พุดแหลม

Pud Laem

พุดแหลม หรือ พุดปากเป็ด เป็น ไม้พุ่ม สูง 2-5 ม. ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปใบหอกแกมรูปแถบ ยาว 3-15 ซม. เส้นแขนงใบย่อยจำนวนมาก ก้านใบยาว 0.1-0.7 ซม.

ดอกพุดแหลม (ดอกพุดปากเป็ด) ดอกออกเป็นช่อกระจุกซ้อน ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ยาว 2.5-12 ซม. ก้านดอกยาว 0.1-0.2 ซม. ใบประดับติดทน กลีบเลี้ยงรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 0.3-0.5 ซม. กลีบดอกสีขาว หลอดกลีบยาว 1.3-2.5 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 0.7-1.5 ซม. เกสรเพศผู้ติดประมาณกึ่งกลางหลอดกลีบดอก ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบ ก้านเกสรชูอับเรณูยาวประมาณ 0.6 มม. จานฐานดอกมี 2 พู ยาวประมาณ 0.1 ซม. มี 2 คาร์เพล แยกกัน ยาว 0.6-0.8 มม. ก้านเกสรเพศเมียเรียว ยาวประมาณ 1.3 ซม. รวมปลายยอดเกสรเพศเมีย

ผลคล้ายปากเป็ด ผลออกเป็นคู่ มีขนละเอียด สีเขียวอ่อน โค้งคล้ายรูปเคียว ยาว 1.2-2 ซม. ปลายมีเดือยคล้ายตะขอ

พุดแหลม หรือ พุดปากเป็ด พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยที่ภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ขึ้นกระจายห่าง ๆ ตามริมลำธารในป่าดิบแล้ง ระดับความสูง 100-300 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Kopsia angustipetala Kerr

วงศ์ Apocynaceae

อ้างอิงที่มา:
*ภาพ: ลุงกุ๋ย ไม้ดอกหอม @MyDokHome
*ข้อมูล: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.