หิรัญญิการ์

Hiran Yika
ลักษณะวิสัย: ไม้เถาเนื้อแข็ง
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

หิรัญญิการ์ ไม้เถาเนื้อแข็ง มีน้ำยางสีขาว ใบ เดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้าม รูปไข่กลับถึงรูปรี กว้าง 3-11 ซม. ยาว 8-29 ซม. ใบอ่อนมีขน ใบแก่มักเรียบเกลี้ยง

ดอกหิรัญญิการ์ ดอก สีขาวนวล ออกเป็นช่อสั้นที่ปลายกิ่ง มีกลิ่นหอมอ่อน ดอกย่อยบานไม่พร้อมกัน ขนาดบานเต็มที่กว้างถึง 10 ซม. กลีบรองดอกรูปไข่ ปลายแหลม กลีบดอกแผ่กว้าง เชื่อมกันคล้ายรูปลำโพง ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน อยู่ในหลอดกลีบดอก รังไข่มีขนปกคลุม

ผล เป็นฝักใหญ่ รูปรี กว้าง 5-6 ซม. ยาว 20-30 ซม. ปลายมนทู่ เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีจำนวนมาก ส่วนปลายมีขนยาวอ่อนนุ่มติดอยู่ เป็นกระจุก

หิรัญญิการ์ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ มีแหล่งกระจายพันธุ์ตั้งแต่ อินเดียถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ตามชายป่าดิบหรือป่าผลัดใบในที่ชื้น ออกดอกช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Beaumontia grandiflora Wall.

วงศ์ Apocynaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.