พุดตะแคง จาไมก้า

Pud Ta Khaeng Jamaica

พุดตะแคงจาไมก้า ดอกพุดก้านยาวๆ คล้ายพุดตะแคง แต่มีลักษณะกลีบดอกแตกต่างกัน เมื่อดอกบานใหม่ๆ ดอกสีขาว แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ดอกมีกลิ่นหอม ได้มาในชื่อ "พุดตะแคงจาไมก้า" (รอการตรวจสอบสายพันธุ์)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Brunfelsia sp. 'Jamaica'

วงศ์ Solanaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: Flamingo Tree
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.