มณฑาเพชร

Montha Phet

มณฑาเพชร (มณฑาลูกผสม) พันธุ์ใหม่! ลูกผสมระหว่าง ยี่หุบภู (ยี่หุบxมณฑาภู) x มณฑาสวรรค์สีชมพู ดอกบานขนาดใหญ่มาก เป็นคืบ (~7 นิ้ว!!!) ดอกบานคล้ายดอกบัว ดอกสีขาวสะอาดตา แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน (วันรุ่งขึ้น) ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน คล้ายกลิ่นดอกมณฑาภู

ต้นนี้เกิดที่ จ.กำแพงเพชร พัฒนาโดยคนไทย!
Breeder by Sompron Klinkhomhom at Kamphaeng Phet Province, Thailand

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia Hybrid 'Siam diamond'

วงศ์ Magnoliaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: Hybrid Plants Thailand by 'Purk'
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.