พุดสามสีแคระ

Phut Sam Si Khrae

พุดสามสีแคระ , ดอกพุดสามสีแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Brunfelsia latifolia (Pohl) Benth.

วงศ์ Solanaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: Flamingo Tree
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.