ตะคล้อยย่าน

Ta Khloi Yan

ตะคล้อยย่าน เป็น ไม้เถา น้ำยางสีขาว กิ่งแก่มีช่องอากาศ มีขนสั้นนุ่มตามกิ่ง ช่อดอก กลีบเลี้ยง และปลายกลีบดอกด้านนอก ใบเรียงตรงข้าม รูปรี ยาว 6-14.5 ซม. ก้านใบยาว 0.8-1.5 ซม.

ดอกตะคล้อยย่าน ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงสั้น ๆ ออกที่ปลายกิ่ง ยาว 5.5-19.5 ซม. ก้านดอกยาว 0.8-1.7 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอก ยาว 1.4-2.3 ซม. ปลายแหลมยาว มีต่อมประปรายที่โคนหรือไม่มี ดอกรูปดอกเข็ม กลีบเรียงซ้อนทับด้านขวาในตาดอก หลอดกลีบยาว 0.8-1.4 ซม. ปากหลอดกลีบเกลี้ยง ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาวเท่า ๆ หลอดกลีบ ปลายตัด ไม่มีกะบัง เกสรเพศผู้ติดใกล้โคนหลอดกลีบดอกด้านใน จานฐานดอกยาวกว่ารังไข่ ยาว 2-3 มม. ปลายเรียวแคบ จักตื้น ๆ 5 แฉก มี 2 คาร์เพล เชื่อมติดกันตอนปลายจรดก้านเกสรเพศเมีย มีขนสั้นนุ่ม เกสรเพศเมียยาวประมาณ 5 มม.

ตะคล้อยย่าน พบที่พม่า คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ของไทย ขึ้นตามชายป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Aganosma wallichii G. Don

วงศ์ Apocynaceae

ชื่ออื่น: เขาฮาย (ปัตตานี); ตะคล้อยย่าน, เถามันแดง (สุราษฎร์ธานี)

สกุล Aganosma (Blume) G. Don มี 8 ชนิด ในไทยมี 6 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก "aganos" หลงใหล และ "osme" กลิ่นหอม หมายถึงดอกมีกลิ่นหอม

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา - เขาปู่เขาย่า พัทลุง)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 108-110.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.