ตีนเป็ดพรุ

Tin Pet Phru

ตีนเป็ดพรุ เป็น ไม้ต้น สูง 5-10 ม. โคนมักเป็นร่องหรือมีพูพอน ใบเรียงเป็นวงรอบ 3-5 ใบ รูปช้อน ยาว 2.5-11 ซม. ปลายมนหรือกลม โคนเรียวเป็นครีบ เส้นใบจำนวนมาก มีต่อมตามซอกเส้นใบ ก้านใบยาวประมาณ 5 มม.

ดอกตีนเป็ดพรุ ช่อดอกแบบช่อกระจุกเรียงเป็นวงแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ยาว 6-9 ซม. ก้านดอกยาว 0.3-1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 2 มม. มีขนครุย กลีบดอกเรียงซ้อนทับด้านซ้ายในตาดอก หลอดกลีบดอกยาว 6-9 มม. ด้านในมีขนหนาแน่น กลีบรูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 9 มม. เกสรเพศผู้ติดเหนือกึ่งกลางหลอดกลีบดอก จานฐานดอกขนาดเล็ก คาร์เพลเกลี้ยง เกสรเพศเมียยาว 5-6 มม.

ผลตีนเป็ดพรุ ผลออกเป็นฝักคู่ ยาว 10-24 ซม. เมล็ดยาวประมาณ 5 มม. ขนครุยยาวประมาณ 1 ซม.

ตีนเป็ดพรุ พบที่ภูมิภาคมาเลเซีย เวียดนามตอนใต้ และภาคใต้ของไทย ขึ้นตามขอบป่าพรุ ความสูงระดับต่ำ ๆ น้ำยางขาวใช้ทาแก้โรคผิวหนัง แก้ปวดฟัน น้ำสกัดจากเปลือกมีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือด

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Alstonia spatulata Blume

วงศ์ Apocynaceae

ชื่อสามัญ: Siamese balsa

ชื่ออื่น: กระบุย, เซียะ, ตีนเป็ดพรุ, เทียะ (ภาคใต้); ปูแลปาซา (มาเลย์-นราธิวาส); ยวน (นราธิวาส)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Li, B., A.J.M. Leeuwenberg and D.J. Middleton. (1995). Apocynaceae. In Flora of China Vol. 16: 154-156.
Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 41-48.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.