ทองอุไร

Thong Urai

ทองอุไร เป็น ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-5 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 2-5 คู่ รูปหอก โคนและปลายใบแหลม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย

ดอกทองอุไร ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกัน รูประฆัง ออกดอกตลอดปี

ผลทองอุไร ผลเป็นฝัก รูปทรงกระบอก แตกเป็นสองซีก เมล็ดแบน จำนวนมาก

ทองอุไร เป็นไม้ต่างถิ่น ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน หมู่เกาะอินดีสตะวันตก การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัด ทนแล้ง น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่อพ้อง: Bignonia stans L.

ชื่อสามัญ: Ginger-thomas, Yellow bells, Yellow elder, Yellow trumpet bush

ชื่ออื่น: ทองอุไร, ดอกละคร, พวงอุไร, สร้อยทอง

สกุล Tecoma Juss. มีประมาณ 14 ชนิด พบในอเมริกาเขตร้อนและแอฟริกา ในไทยพบเป็นไม้ประดับ 2 ชนิด อีกชนิดคือ พวงแสดต้น T. capensis (Thunb.) Lindl. เกสรเพศผู้ยื่นพ้นหลอดกลีบดอก ปลายอับเรณูเชื่อมติดกัน โคนกางออก มีทั้งดอกสีส้มและสีเหลือง ชื่อสกุลมาจากภาษาเม็กซิโก “texomachit” ที่เรียกพืชที่มีดอกรูปแตร

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.