น่องขาว

Nong Khao

น่องขาว เป็น ไม้ต้น สูงถึง 25 ม. ทุกส่วนมียางขาว ใบเดี่ยว ออกเป็นวงรอบ 3-4 ใบ รูปขอบขนานหรือรูปรีกว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 7-20 ซม.

ดอกน่องขาว ช่อดอกแบบช่อกระจุก กลีบดอกสีขาว มีขน เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก เรียงบิดเวียน ออกดอกเดือน มี.ค.-พ.ค.

ผลน่องขาว ผลแห้งแตกตะเข็บเดียว กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 18-25 ซม. เมล็ดมีจำนวนมาก รูปขอบขนาน แบน มีขนยาวสีขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Alstonia rostrata C. E. C. Fisch.

วงศ์ Apocynaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.