ตีนเป็ดดอย

Tin Pet Doi

ตีนเป็ดดอย เป็น ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 4 ม. กิ่งมีช่องอากาศหนาแน่น เกลี้ยง ใบเรียงเป็นวงรอบ 3-5 ใบ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 2.5-13 ซม. ปลายแหลมยาว โคนสอบเรียวจรดก้านใบ ไร้ก้าน เส้นแขนงใบจำนวนมาก มีต่อมตามซอกเส้นใบ

ดอกตีนเป็ดดอย ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ยาว 2-5 ซม. ก้านดอกยาว 3-4 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 2 มม. มีขนครุย กลีบดอกเรียงซ้อนทับด้านซ้ายในตาดอก หลอดกลีบยาว 7-8 มม. กลีบรูปขอบขนาน ปลายกลม ยาว 2.5-3 มม. ด้านในมีขน เกสรเพศผู้ติดใกล้ปากหลอดกลีบดอก จานฐานดอกจัก 2 พู คาร์เพลเกลี้ยง เกสรเพศเมียยาวประมาณ 4 มม.

ผลตีนเป็ดดอย ผลออกเป็นฝักคู่ รูปแถบ ยาว 6-10 ซม. เมล็ดรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 8.5 มม. ปลายมนกลม ขนครุยยาวประมาณ 5 มม.

ตีนเป็ดดอย พบที่จีนตอนใต้ และภาคเหนือของไทยที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นตามเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ความสูง 1700-1800 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Alstonia rupestris Kerr

วงศ์ Apocynaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ณรงค์ คูณขุนทด)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Li, B., A.J.M. Leeuwenberg and D.J. Middleton. (1995). Apocynaceae. In Flora of China Vol. 16: 154-156.
Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 41-48.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.