โมกเครือ

Mok Khruea
ลักษณะวิสัย: ไม้เถาเนื้อแข็ง
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

โมกเครือ เป็น ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน แผ่นใบหนา เป็นมัน โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ เส้นใบชัดเจน เชื่อมปิดที่ขอบใบ

ดอกโมกเครือ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบ ปลายกลีบแผ่แบน รูปขอบขนานแคบ ออกดอก กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

ผลโมกเครือ ผลเป็นฝักคู่ เรียวยาว แตกตะเข็บด้านเดียว เมล็ดแบน สีน้ำตาล มีกระจุกขนสีขาวที่ปลาย

โมกเครือ ถิ่นกำเนิด จีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ที่ความสูงใกล้ระดับน้ำทะเล จนถึงระดับความสูง 850 เมตร

การปลูกเลี้ยง ดินร่วนปนทราย แสงแดดจัดถึงร่มรำไร ทนแล้ง น้ำปานกลางถึงน้อย ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง

การนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร จะใช้ เถา มีรสเฝื่อน ผสมกับผลมะตูมอ่อน เถาสิงโต และว่านมหากาฬ ต้มน้ำดื่มรักษาโรคเบาหวาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Amphineurion marginatum (Roxb.) D.J.Middleton

ชื่อพ้อง: Aganosma marginata (Roxb.) G. Don

วงศ์ Apocynaceae

ชื่ออื่น: เดื่อเครือ, เดื่อดิน, เดื่อเถา, เดื่อไม้, โมกเครือ

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.