พุดใต้

Pud Tai

พุดใต้ เป็น ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ใบเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 7-40 ซม. ก้านใบยาว 1-4 ซม.

ดอกพุดใต้ ดอกออกเป็นช่อกระจุก ออกตามซอกใบ ยาว 7-20 ซม. ดอกบานตอนกลางคืน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงรูปไข่ ปลายกลม ยาว 0.3-0.6 ซม. ขอบจักชายครุย กลีบดอกเชื่อมตืดกันเป็นหลอด หลอดกลีบยาว 1-2 ซม. ด้านในมีขนประปราย กลีบยาว 1.5-3 ซม. เกสรเพศผู้ติดใต้กึ่งกลางหลอดกลีบดอก ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก อับเรณูไร้ก้านหรือสั้นมาก อับเรณูไม่ติดกับเกสรเพศเมีย ยาวประมาณ 2.5 มม. มี 2 คาร์เพล ติดกันเรียวยาวจรดก้านเกสรเพศเมีย ก้านเกสรเพศเมียรูปเส้นด้าย ยาว 0.2-0.4 ซม.

ผลพุดใต้ ผลกลมหรือเบี้ยว ติดเป็นคู่ ยาว 8-16 ซม. เมล็ดจำนวนมาก มีเยื่อหุ้ม

พุดใต้ พบทางภาคใต้ของไทย พบที่จังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี และยะลา ขึ้นใต้ร่มเงาไม้อื่นตามสันเขาในป่าดิบชื้น ระดับความสูงจนถึงประมาณ 600 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Tabernaemontana macrocarpa Jack

วงศ์ Apocynaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.