รำเพยส้ม

Ram Phoei Som

รำเพยส้ม เป็น ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับถี่ รูปขอบขนานแคบ แผ่นใบหนา เป็นมัน โคนใบสอบ ปลายใบมน ขอบใบเรียบ

ดอกรำเพยส้ม ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอก 5 กลีบ ดอกสีส้ม เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปกรวย ขอบกลีบเป็นคลื่น ออกดอกตลอดปี

ผลรำเพยส้ม ผลเป็นผลสด ทรงกลม มีสัน สีเขียว

รำเพยส้ม เป็นพรรณไม้ต่างถิ่น มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาเขตร้อน ปลูกเลี้ยงได้ในดินทุกประเภท แสงแดดจัด ทนแล้ง น้ำปานกลางถึงน้อย ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและการปักชำกิ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Cascabela thevetia (L.) Lippold

วงศ์ Apocynaceae

ชื่อสามัญ: Be still tree Lucky nut Trumpet flower Yellow Oleander

ชื่ออื่น: กระบอก, กะทอก, ยี่โถฝรั่ง, รำพน

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูล: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ภาพ: ลุงกุ๋ย ไม้ดอกหอม @MyDokHome
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.