จำปาขาวนครไทย

Champa Khao Nakhonthai

โดยปกติ ดอกจำปา จะดอกสีเหลืองๆส้มๆ? แต่ "จำปาขาวนครไทย" เป็นจำปาที่มีดอกสีขาว! ดอกบานใหม่ๆ สีขาว ดอกหอมแรง ชื่นใจ แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ก่อนโรย

จำปาขาวนครไทย จำปาขาวในตำนาน ซึ่งมีประวัติยาวนาน เชื่อกันว่า พ่อขุนบางกลางหาว ได้ปลูกที่เมืองบางยาง(นครไทย) เพื่อสัตยาธิษฐานก่อนเข้าตีเมืองสุโขทัย ประมาณ 700 กว่าปี ล่วงมาแล้ว ณ วัดกลางศรีพุทธาราม ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครไทย หรือเมืองบางยางสมัยโบราณ สร้างในยุคพ่อขุนบางกลางท่าว หรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมบรมกษัตริย์ไทยแห่งกรุงสุโขทัย โดยมีอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าวอยู่ใต้ต้นจำปาขาว

สมเด็จกรมพระดำรงค์ราชานุภาพ ได้ทรงบันทึก เรื่องราวของ ต้นจำปาขาวว่า "พ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยาง ทรงปลูกไว้เป็นอนุสรณ์ คู่เมืองของ เมืองนครบางยาง ซึ่งได้ปลูกไว้ที่วัดๆ หนึ่งทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถ วัดดังกล่าวนี้ ปัจจุบันก็คือ "วัดกลางศรีพุทธาราม" ดังนั้น จึงประมาณได้ว่า ต้นจำปาขาว ปลูกก่อนปี พ.ศ. 1806

จำปาขาวนครไทย เป็นลูกผสมโดยธรรมชาติ เป็นพันธุ์ลูกผสม ระหว่าง จำปา x จำปีป่า สามารถปลูกในกระถางก็ออกดอกได้ หรือปลูกลงดินก็ได้ ออกดอกได้ตลอดทั้งปี ดอกใหญ่ สวยงาม ไม้ดอกหอม ในวงศ์จำปีจำปา ที่น่าสะสม ควรค่าแก่การอนุรักษ์

จำปาขาวนครไทย เป็นลูกผสมระหว่าง จำปากับจำปีป่า ( Magnolia champaca x baillonii)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: ลุงกุ๋ย ไม้ดอกหอม @MyDokHome
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.