ตีนเป็ดชายฝั่ง

Tin Pet Chaifang

ตีนเป็ดชายฝั่ง เป็น ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. ใบเรียงเป็นวงรอบ 3 ใบหรือเรียงตรงข้าม รูปใบพาย ยาว 5.5-27 ซม. เส้นแขนงใบเรียงขนานกัน มีต่อมตามซอกเส้นใบ ก้านใบยาว 1.5-5 ซม.

ดอกตีนเป็ดชายฝั่ง ช่อดอกแบบช่อกระจุกซ้อน ยาว 3.5-13 ซม. ก้านดอกยาว 2-5 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ ยาวประมาณ 2 มม. โคนไม่มีต่อม ดอกรูปดอกเข็ม สีขาว กลีบเรียงซ้อนทับกันด้านขวาในตาดอก ด้านในมีขนสั้นนุ่ม หลอดกลีบยาว 4-5 มม. กลีบ 5 กลีบ รูปขอบขนาน ยาว 4-7 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดเหนือกึ่งกลางหลอดกลีบ ไม่ยื่นเลยปากหลอดกลีบ จานฐานดอกจัก 2 พู มี 2 คาร์เพล ปลายเชื่อมติดกัน เกสรเพศเมียยาว 1-2.5 มม.

ผลตีนเป็ดชายฝั่ง ผลผนังชั้นในแข็ง ออกเป็นคู่หรือเจริญผลเดียว รูปไข่ ยาว 6-7 ซม. ผนังผลชั้นกลางเป็นเส้นใยหนา มี 2-4 เมล็ด รูปรี ยาวประมาณ 3.5 ซม.

ตีนเป็ดชายฝั่ง พบตามหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก และตามชายฝั่งทะเลในเอเชียเขตร้อน ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ รากมีสรรพคุณใช้บรรเทาพิษจากปลาหรือสัตว์ทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Ochrosia oppositifolia (Lam.) K.Schum.

วงศ์ Apocynaceae

ชื่อพ้อง: Cerbera oppositifolia Lam.

สกุล Ochrosia Juss. มีประมาณ 30 ชนิด พบตามหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก ถึงออสเตรเลีย ในไทยมีชนิดเดียว

คำระบุชื่อสกุลมาจากภาษากรีก "ochros" สีเหลืองอ่อน ตามลักษณะสีของเนื้อไม้

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 64-65.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.