แย้มปีนัง

Yaem Pi Nang

แย้มปีนัง เป็น ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-3 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก ทรงพุ่มกลมทึบ มียางสีขาวทุกส่วน ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่จนถึงรูปรี ยาว 7-10 ซม. เนื้อใบหนา สีเขียวเข้มเป็นมัน

ดอกแย้มปีนัง ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีม่วงอมชมพู มีดกย่อย 5-8 ดอก รูปแตร โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ขอบกลีบมีรอยจีบและหยักเว้า ดอกย่อยทยอยบาน ดอกบานอยู่ได้หลายวัน มีกลิ่นหอม ปลายกลีบดอกไม่บิดเป็นเกลียว

แย้มปีนัง มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill.

วงศ์ Apocynaceae

ชื่ออื่น: บานทน, แย้มปีนัง, หอมปีนัง, Climbing Oleander

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.