หีบไม้งาม

Hip Mai Ngam

หีบไม้งาม หรือ มหาเฮง เป็น ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว มีหนามแหลมตามข้อ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือกลมรี แผ่นใบหนาแข็ง เป็นมัน โคนใบเว้า ปลายใบมน มีติ่งสั้น ขอบใบเรียบ

ดอกหีบไม้งาม (ดอกมหาเฮง) ดอกออกเป็นช่อสั้นที่ปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแผ่แบน ออกดอก ตลอดปี

ผลหีบไม้งาม ผลเป็นสด สีแดงดำ ทรงกลม รับประทานได้

หีบไม้งาม (มหาเฮง) เป็นไม้ต่างถิ่น มีถิ่นกำเนิดอยู่แอฟริกาใต้ ปลูกเลี้ยงในดินร่วน ขอบแสงแดดจัด น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ได้โดยการปักชำกิ่ง และการตอนกิ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC.

วงศ์ Apocynaceae

ชื่อสามัญ: Natal plum, Boxwood beauty

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.