ชะลูดช้าง

Chalud Chang

ชะลูดช้าง เป็น ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 5 ม. น้ำยางสีขาว ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ยาว 5-15 ซม. แผ่นใบหนา ก้านใบยาว 0.8-2.5 ซม. โคนด้านบนมีต่อม 1 คู่

ดอกชะลูดช้าง ช่อดอกแบบช่อกระจุกคล้ายช่อซี่ร่ม ก้านช่อยาว 0.5-1.8 ซม. ก้านดอกยาวกว่าก้านช่อเล็กน้อย กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ขนาดเล็ก ดอกสีขาว หลอดกลีบดอกเรียวแคบ ยาว 2.5-3 ซม. ปากหลอดมีขน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปรีกว้าง ยาวเท่า ๆ หลอดกลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน เชื่อมติดกันเป็นหลอด ติดที่โคนหลอดกลีบดอก ปลายอับเรณูมีรยางค์ ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก กะบังเป็นเกล็ด มี 5 อัน

ผลชะลูดช้าง ผลแตกแนวเดียว รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 10-15 ซม. ผนังหนา มีนวล เมล็ดจำนวนมาก แบน มีปีกแคบ ๆ

ชะลูดช้าง มีถิ่นกำเนิดที่มาดากัสการ์ เป็นไม้ประดับ ดอกมีกลิ่นหอมแรงตอนกลางคืน

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Marsdenia floribunda (Brongn.) Schltr.

วงศ์ Apocynaceae

ชื่อพ้อง: Stephanotis floribunda Brongn., Stephanotis jasminoides hort.

ชื่อสามัญ: Creeping tuberose, Madagascar jasmine

ชื่ออื่น: ชะลูดช้าง, ซ่อนกลิ่นเถา (ภาคกลาง)

คำระบุชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวไอริช Willium Marsden (1754-1836)

สกุล Marsdenia R. Br. เคยอยู่ภายใต้วงศ์ Asclepiadaceae ปัจจุบันอยู่วงศ์ย่อย Asclepiadoideae มีประมาณ 100 ชนิด พบในอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย ในไทยมีพืชพื้นเมืองเกือบ 10 ชนิด เป็นไม้ประดับชนิดเดียว

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.