สะบันงาเครือ

Saban Nga Khruea
ลักษณะวิสัย: ไม้เถาเนื้อแข็ง
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

สะบันงาเครือ เป็น ไม้เถาเนื้อแข็ง ใบรูปรี หรือขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ดอกสะบันงาเครือ ดอกเดี่ยว ออกตรงข้ามใบ สีเหลือง กลิ่นหอม กลีบเลี้ยงรูปไข่ สีเขียว กลีบดอกเรียงเป็น 2 ชั้น ชั้นนอกรูปรีแกมขอบขนาน กลีบชั้นในมี 3 กลีบ ขนาดเล็กกว่ากลีบชั้นนอก โคนกลีบเชื่อมติดกัน

ผลสะบันงาเครือ ผลเป็นผลกลุ่ม รูปไข่กลับ เปลือกเรียบสีเขียว เมื่อแก่สีเหลืองเข้ม มีเมล็ด 2 เมล็ด

สะบันงาเครือ พบในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 200-400 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Artabotrys vanprukii Craib

วงศ์ Annonaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.