โมกเครือชมพู

Mok Khruea Chomphu

โมกเครือชมพู เป็น ไม้เถาเลื้อย ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่กลับ โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ

ดอกโมกเครือชมพู ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวแกมชมพู เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแผ่แบน และบิดคล้ายกังหัน ออกดอก กุมภาพันธ์ – เมษายน

ผลโมกเครือชมพู ผลเป็นฝักคู่ ยาว แตกตะเข็บด้านเดียว เมล็ดจำนวนมาก มีกระจุกขนสีขาวที่ปลาย

โมกเครือชมพู มีถิ่นกำเนิด จีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง

การปลูกเลี้ยง ดินร่วนปนทราย แสงแดดจัดถึงร่มรำไร น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Chonemorpha verrucosa (Blume) D. J. Middleton

วงศ์ Apocynaceae

ชื่อสามัญ

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.