ตีนเป็ดฝรั่ง

Tin ped farang

ตีนเป็ดฝรั่ง เป็น ไม้ต้น แตกกิ่งต่ำ สูงได้ถึง 10 ม. ใบประกอบมี 3 ใบย่อย มักออกตามกิ่งหรือลำต้น ก้านเป็นปีก ยาว 2.5-5 ซม. ใบย่อยรูปใบพาย ใบปลายยาวได้ถึง 10 ซม. ใบข้างสั้นกว่าเล็กน้อย ปลายเว้าตื้น ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ ตามลำต้นและกิ่ง ก้านดอกยาว 5-8 มม. กลีบเลี้ยงแยก 2 แฉกเกือบจรดโคน ยาวประมาณ 1.5 ซม.

ดอกตีนเป็ดฝรั่ง ดอกรูปแตรป่องกลาง สีเขียวอมม่วงและน้ำตาลแดง หลอดกลีบยาว 4-6 ซม. ด้านนอกมีต่อมกระจาย กลีบบน 2 กลีบ กลีบล่าง 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยมกว้าง แฉกลึกประมาณ 1.5 ซม. ขอบจักชายครุย เกสรเพศผู้ 2 คู่ ยาวไม่เท่ากัน ติดเหนือโคนหลอดกลีบดอก ยาว 3-4 ซม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันติดระหว่างเกสรเพศผู้อันยาว ยาว 5-7 มม. อับเรณูกางออก จานฐานดอกเป็นวง รังไข่มี 2 ช่อง เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 6.5 ซม. ยอดเกสรจัก 2 พู ยาวประมาณ 4 มม.

ผลตีนเป็ดฝรั่ง ผลรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-10 ซม. เปลือกแข็ง เนื้อเป็นปุยสีขาว เมล็ดขนาดเล็ก แบน คล้ายรูปหัวใจ

ตีนเป็ดฝรั่ง มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางแถบประเทศเม็กซิโกจนถึงคอสตาริกา เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน ดอกบานเต็มที่ตอนกลางคืน มีกลิ่นแรง

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Crescentia alata Kunth

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่อสามัญ: Jicaro, Mexican calabash, Morrito, Winged calabash

สกุล Crescentia L. มีประมาณ 6 ชนิด พบในอเมริกาเขตร้อน และแถบทะเลแคริบเบียน ในไทยเป็นไม้ประดับ 2 ชนิด อีกชนิดคือ น้ำเต้าต้น C. cujete L.

ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุก ทั้ง 2 ชนิด เปลือก ใบ และผล แก้ท้องเสีย แก้ไข้ เปลือกผลแข็งสามารถใช้ทำภาชนะ เนื้อปุยและเมล็ดกินได้ แต่ของน้ำเต้าต้นมีพิษ ชื่อสกุลตั้งตามพระชาวอิตาลี Pietro Crescenti (1230-1321)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 62.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.