น้ำเต้าต้น

Namtao Ton (Yipun)

น้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น, เป็น ไม้ต้น

ดอกน้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น, ดอกรูปแตรป่องกลาง ด้านนอกมีต่อมกระจาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Crescentia cujete L.

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่อสามัญ: Calabash tree

สกุล Crescentia L. มีประมาณ 6 ชนิด พบในอเมริกาเขตร้อน และแถบทะเลแคริบเบียน ในไทยเป็นไม้ประดับ 2 ชนิด

ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุก ทั้ง 2 ชนิด เปลือก ใบ และผล แก้ท้องเสีย แก้ไข้ เปลือกผลแข็งสามารถใช้ทำภาชนะ เนื้อปุยและเมล็ดกินได้ แต่ของน้ำเต้าต้นมีพิษ ชื่อสกุลตั้งตามพระชาวอิตาลี Pietro Crescenti (1230-1321)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 62.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.