กระเทียมเถา

Kra Thiam Thao

กระเทียมเถา เป็น ไม้เถา มีมือจับแยกเป็น 3 แฉก ใบประกอบมี 2 ใบย่อย ก้านยาว 1-2 ซม. ใบย่อยออกตรงข้าม รูปไข่ ยาว 5-10 ซม. เส้นโคนข้างละ 1 เส้น ก้านใบยาวได้ถึง 1 ซม. ช่อดอกแบบแยกแขนงเป็นกระจุกสั้น ๆ ตามปลายกิ่งที่แยกออกจากเถา กลีบเลี้ยงคล้ายรูปถ้วย ยาว 4-6 มม. ปลายตัดหรือจักตื้น ๆ 5 พู

ดอกกระเทียมเถา ดอกรูปแตร ยาว 3.5-5 ซม. หลอดกลีบดอกเรียวแคบ ปลายบานออกแยกเป็น 5 กลีบ รูปไข่กลับกว้าง ยาวประมาณ 1.5 ซม. เรียงซ้อนเหลื่อม กลีบบน 2 กลีบ กลีบล่าง 3 กลีบ ปลายกลีบเป็นติ่งแหลม เกสรเพศผู้ 4 อัน อยู่ภายในหลอดกลีบดอก

ผลกระเทียมเถา ผลแห้งแตก แบน รูปแถบ ขอบมีสัน เมล็ดบางมี 2 ปีก

กระเทียมเถา มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน จากเม็กซิโกถึงบราซิล เป็นไม้ประดับ เป็นซุ้มหรือทำรั้ว ทนแล้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Mansoa hymenaea (DC.) A. H. Gentry

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่อพ้อง Bignonia hymenaea DC., Pachyptera hymenaea (DC.) A. H. Gentry

ชื่อสามัญ: Garlic vine

สกุล Mansoa DC. มีประมาณ 12 ชนิด พบเฉพาะในอเมริกาเขตร้อน ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวบราซิล A.L.P. da Silva Mansao (1788-1848) พืชสกุลนี้หลายชนิด ใบเมื่อขยี้มีกลิ่นกระเทียม มีสรรพคุณแก้ไข้ และไข้หวัด

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae (Pachyptera hymenaea). In Flora of Thailand Vol. 5(1): 63-64.
Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.