แคหัวหมูแดง

Khae Hua Mu Daeng

แคหัวหมูแดง เป็น ไม้ต้น

ดอกแคหัวหมูแดง ดอกสีน้ำตาลแดง

ผลแคหัวหมูแดง ฝักมีปุ่มหนาแน่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Markhamia stipulata (Wall.) Seem. var. pierrei (Dop) Santisuk

วงศ์ Bignoniaceae

สกุล Markhamia Seem. ex Baill. มีประมาณ 10 ชนิด ส่วนมากพบในแอฟริกา ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ Clements Robert Markham (1830-1916)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 48-52.
Zhang, Z.Y. and T. Santisuk. (1998). Bignoniaceae. In Flora of China Vol. 18: 224.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.