จำปีป่า

Champi Pa

จำปีป่า เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 35 ม. หูใบแนบติดก้านใบน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ใบรูปรี รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ยาว 6-25 ซม. ปลายแหลมสั้น ๆ แผ่นใบด้านล่างมีขน ก้านใบยาว 1.5-3.5 ซม. ช่อดอกยาว 1-1.5 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 5 มม. 

ดอกจำปีป่า ดอกมีกลิ่นหอม สีขาว มี 15-21 กลีบ เรียงหลายวง รูปใบหอกแคบ กลีบวงในสั้นกว่าวงนอก ยาว 2.5-3.5 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 4-5 มม. รวมแกนอับเรณูที่เป็นรยางค์ คาร์เพลจำนวนมาก ยาว 5-8 มม. ก้านยาว 3-5 มม.

ผลรูปรีหรือรูปทรงกระบอก ยาว 6-10 ซม. มีก้านสั้น ๆ ผลย่อยเชื่อมติดกัน แตกออก แกนกลางติดทน

พบที่จีนตอนใต้ พม่า และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

ชื่ออื่น: จำปา (จันทบุรี, นครศรีธรรมราช); จำปาป่า (ภาคตะวันออก); จำปีป่า (ทั่วไป); จุมปี (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia baillonii Pierre

วงศ์ Magnoliaceae

ชื่อพ้อง (Synonyms) 
= Michelia baillonii (Pierre) Finet & Gagnep.
= Paramichelia baillonii (Pierre) Hu
= Aromadendron baillonii (Pierre) Craib

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ:by สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล @เขาใหญ่ ปราจีนบุรี)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.