ลั่นทมใบศร

Lan thom Bai Sorn

ลั่นทมใบศร เป็น ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน ปลายโค้งป้านออกเป็นสามเหลี่ยมคล้ายหัวลูกศร แผ่นใบหนา เป็นมัน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ

ดอกลั่นทมใบศร ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีกลิ่นหอมอ่อน กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปกรวย ปากหลอดด้านในสีเหลือง ออกดอก ตลอดปี

ลั่นทมใบศร เป็นพรรณไม้ต่างถิ่น มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาเขตร้อน (ปานามา โคลัมเบีย เวเนซุเอลา) ปลูกเลี้ยงได้ในดินทุกประเภท แสงแดดจัด น้ำปานกลางถึงน้อย ขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Plumeria pudica Jacq.

วงศ์ Apocynaceae

ชื่อสามัญ: Bridal Bouquet, Fiddle leaf Plumeria

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.