ระฆังทอง

Ra Khang Thong

ระฆังทอง ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-7 เมตร ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ยาว 20-45 ซม. แกนกลางมีปีกแคบ ๆ ใบย่อยมี 3-4 คู่ ใบย่อยรูปไข่กลับ รูปรีหรือรูปไข่แกมรูปใบหอก ยาว 3-9 ซม. มีขนหยาบแข็งและต่อมประปรายบนเส้นใบด้านล่างและขอบใบ ปลายใบยาวแหลม โคนใบใบรูปลิ่ม ไร้ก้าน

ดอกระฆังทอง ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามซอกใบ ยาว 8-17 ซม. กลีบเลี้ยงเป็นหลอดรูประฆัง ยาว 1-2 ซม. ปลายแยกเป็น 5 แฉกขนาดเล็ก มีต่อมเป็นแถบยาวสู่โคนกลีบ กลีบดอกเชิอมติดกันเป็นหลอด โค้งเล็กน้อย สีเหลือง ยาว 3-6 ซม. ปลายเป็นแฉก 5 แฉก เกือบกลม สีน้ำตาลแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. เกสรเพศผู้ 4 อัน แต่ละคู่ยาวไม่เท่ากัน ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก ยาว 2-2.5 ซม. จานฐานดอกรูปวงแหวน ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 3 ซม.

ผลระฆังทอง ผลแห้งแตกตามยาว รูปแถบ ยาว 22-34 ซม. เมล็ดกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.8 ซม. ไม่มีปีก

การกระจายพันธุ์/ถิ่นอาศัย: ระฆังทอง พบเฉพาะภาคเหนือแถบจังหวัดตาก พิษณุโลก นครสวรรค์ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นตามพื้นที่เปิดโล่งในป่าดิบแล้ง ความสูงประมาณ 600 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Pauldopia ghorta (Buch.-Ham. ex G.Don) Steenis

วงศ์ Bignoniaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.