พราวชมพู

Phrao Chomphu (Happiness)
ลักษณะวิสัย: ไม้พุ่มรอเลื้อย
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

พราวชมพู หรือ ชมพูฮาวาย บางคนเรียกว่า แฮปปี้เนส (Happiness) เป็น ไม้พุ่มรอเลื้อย ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 3-5 คู่ รูปหอก โคนใบเบี้ยว ปลายใบแหลม ขอบใบหยักห่างๆ

ดอกพราวชมพู ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีขาวอมเขียวอ่อน เชื่อมติดกันเป็นถ้วย กลีบดอก 5 กลีบ สีชมพู หรือชมพูอมม่วง เชื่อมติดกัน รูปแตร ทยอยออกดอกได้ตลอดทั้งปี แต่ออกดอกดกมากในช่วง ออกดอก พฤศจิกายน – มีนาคม

ผลพราวชมพู ผลเป็นฝักแบน แตกเป็นสองซีก เมล็ดแบน มีปีก จำนวนมาก

พราวชมพู เป็นไม้ต่างถิ่น มีถิ่นกำเนิดจาก แอฟริกาใต้

การปลูกเลี้ยง ดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดดจัด น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่อสามัญ: Pink trumpet vine, Port St. Johns creeper

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.