แคดำ

Khae Dam

แคดำ เป็น ไม้ต้น สูง 7-15 ม. ใบประกอบชั้นเดียว ยาว 25-30 ซม. ใบย่อยมี 2-3 คู่ รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 10-20 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีต่อมกระจาย ก้านใบยาว 1-2 ซม. ใบปลายยาวได้ถึง 6 ซม.

ดอกแคดำ ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 20 ซม. แยกแขนงสั้น ๆ หลอดกลีบเลี้ยง ยาว 6-8 มม. กลีบยาวประมาณ 2 มม. ดอกรูประฆังแคบ สีเหลือง หลอดกลีบดอกยาว 3-3.5 ซม. กลีบกลมหรือรูปไข่ ยาว 0.6-1 ซม. เกสรเพศผู้มีต่อมขนที่จุดติด ไม่ยื่นพ้นหลอดกลีบ จานฐานดอกรูปวงแหวน

ผลแคดำ ผลรูปแถบ โค้งเล็กน้อย ตั้งขึ้นหรือห้อยลงเล็กน้อย ยาว 10-25 ซม. เมล็ดจำนวนมาก รูปแถบ ยาว 0.8-1.5 ซม. รวมปีก

แคดำ พบที่จีนตอนใต้ เวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือที่น่าน เชียงใหม่ ขึ้นตามไหล่เขาในป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ความสูง 300-950 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Radermachera eberhardtii Dop

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่อพ้อง: Radermachera microcalyx C. Y. Wu & W. C. Yin

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Srisanga, P., C. Trisonthi and T. Santisuk. (2003). Radermachera eberhardtii (Bignoniaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 31: 129-131.
Zhang, Z.Y. and T. Santisuk. (1998). Bignoniaceae (Radermachera microcalyx). In Flora of China Vol. 18: 218-219.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.