แคสันติสุข

Khae Santisuk

แคสันติสุข เป็น ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ลำต้นมักแคระแกร็น ใบประกอบมีใบย่อย 4-7 คู่ รูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ยาว 3.5-7.5 ซม. โคนเบี้ยว ขอบจักฟันเลื่อยตื้น ๆ หรือเป็นคลื่นห่าง ๆ ก้านใบยาว 2-5 มม. ช่อดอกยาว 16-28 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 1-1.5 ซม. มีต่อมประปราย

ดอกแคสันติสุข ดอกรูประฆัง สีขาวอมชมพูหรือสีชมพูเข้ม ยาว 3-4 ซม. โคนเป็นหลอดแคบสั้น ยาว 0.8-1.2 ซม. ปลายบานออกกว้าง ยาว 2.3-3.3 ซม.

ผลแคสันติสุข ฝักรูปขอบขนาน ยาว 12-16 ซม. ผิวมีต่อมประปราย ผนังกั้นกว้าง 2.8-3.8 ซม. เมล็ดยาวประมาณ 3 ซม. รวมปีก

แคสันติสุข พืชถิ่นเดียวของไทย พบกระจายห่าง ๆ ทางภาคเหนือตอนล่างที่นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น และภาคกลางที่สระบุรี ขึ้นบนเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูง 50-100 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Santisukia kerrii (Barnett & Sandwith) Brummitt

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่อพ้อง: Barnettia kerrii (Barnett & Sandwith) Santisuk, Radermachera kerrii Barnett & Sandwith

ชื่อสกุล “Santisukia” ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สันติสุข นักพฤกษศาสตร์ของไทย ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Kew Bulletin เล่ม ที่ 47 หน้า 436 ปีค.ศ. 1992 สกุล Santisukia เดิมชื่อ Barnettia แต่ไปซ้ำกับชื่อสกุลของเห็ดรา จึงได้รับการตั้งชื่อใหม่ Santisukia kerrii (Barnett & Sandwith) Brummitt เดิมชื่อ Radermachera kerrii Barnett & Sandwith และ Barnettia kerrii (Barnett & Sandwith) Brummit

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา-ถ้ำเพชรถ้ำทอง นครสวรรค์)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Brummitt, R.K. (1992). Santisukia, a new generic name in Bignoniaceae. Kew Bulletin 47: 436.
Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae (Barnettia). In Flora of Thailand Vol. 5(1): 57-60.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.