จำปี

Champi

จำปี เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. กิ่งมีขนสั้นนุ่ม โคนหูใบแนบติดก้านใบเกินกึ่งหนึ่ง ใบรูปไข่ ยาว 15-35 ซม. ปลายแหลมยาว 0.7-3 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้น เส้นแขนงใบเรียงจรดกันเป็นเส้นขอบใน ก้านใบยาว 1.5-5 ซม.

ดอกจำปี ช่อดอกยาว 1-1.7 ซม. ก้านดอกสั้น ดอกมีกลิ่นหอมแรง ดอกสีขาว มี 10-14 กลีบ เรียงหลายวง ยาวเท่า ๆ กัน รูปใบหอกกลับ ยาว 1.5-5 ซม เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1 ซม. รวมแกนอับเรณู ก้านวงเกสรเพศเมียยาว 4-7 มม. มี 8-12 คาร์เพล ส่วนมากไม่ติดผล<ฝp>

พบเฉพาะเป็นไม้ประดับ เข้าใจว่าเป็นลูกผสมระหว่าง Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre กับ Magnolia montana (Blume) Figlar & Noot. ใบมีสรรพคุณเป็นยาปฏิชีวนะ แต่อาจทำให้เป็นหมัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia × alba (DC.) Figlar

วงศ์ Magnoliaceae

ชื่อพ้อง (Synonyms) 
= Michelia x alba DC.
= Michelia × longifolia Blume

ชื่อสามัญ: White champak

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ:by สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล @พุแค สระบุรี)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.