แคแสด

Khae Saed

แคแสด เป็น ไม้ต้น สูง 10-25 ม. มีหูใบเทียม ใบประกอบชั้นเดียว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ยาว 30-40 ซม. มีใบย่อย 4-8 คู่ รูปรีถึงรูปขอบขนาน ยาว 5-15 ซม. โคนเบี้ยว มักมีต่อม 1 คู่ ก้านใบย่อยสั้นมากเกือบไร้ก้าน

ดอกแคแสด ช่อดอกคล้ายช่อกระจุกแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีส้ม ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงเป็นกาบ ยาว 4-6 ซม. เป็นสัน ปลายมีจะงอย มีขนละเอียด ดอกรูประฆังกว้าง หลอดกลีบดอกยาว 8-12 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ตื้น ๆ ยาวประมาณ 1.5 ซม. ขอบกลีบเป็นคลื่น เกสรเพศผู้ 4 อัน รังไข่มี 2 ช่อง ยอดเกสรเพศเมียจัก 2 พู

ผลแคแสด ผลแห้งแตก รูปขอบขนาน ยาว 10-25 ซม. ปลายแหลม ผิวมีสัน แตกออกด้านเดียวรูปเรือ เมล็ดจำนวนมาก มีปีกบางล้อมรอบ

แคแสด มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาเขตร้อน เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน กิ่ง ใบ และดอกใช้ถอนพิษ ขับลม แก้ไข้

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Spathodea campanulata P. Beauv.

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่อสามัญ: African tulip tree, Fore bell, Fountain tree, Nandi flame, Pichkari

ชื่ออื่น: แคแดง, แคแสด, ยามแดง (กรุงเทพฯ)

สกุล Spathodea P. Beauv. มีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “spathe” กาบ หมายถึงกลีบเลี้ยงคล้ายกาบ

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 64.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.