แคหิน

Khae Hin

แคหิน เป็น ไม้ต้น สูง 10-25 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายเดี่ยว ยาว25-45 ซม. ใบย่อย 3-4 คู่ รูปรีหรือแกมขอบขนาน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 6-13ซม. ปลายใบแหลมเรียว

ดอกแคหิน ดอก ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแยกเป็นแฉกสั้น 3-5 แฉก สีน้ำตาลแกมม่วง กลีบดอก รูประฆังโค้งสีขาว มีแต้มสีเหลืองที่กลางดอก ยาว 1.5-2.5 ซม. ปลายแยก 5 กลีบ กลีบตั้งและกลีบปากแผ่ขยาย ขอบย่น เกสรเพศผู้ 4 อัน สั้น 1 คู่ ยาว 1 คู่ ติดที่โคนกลีบดอก

ผลแคหิน ผล เป็นฝักยาว โค้งและบิด ยาวถึง 55 ซม. แห้งแล้วแตก

แคหิน มีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ อินเดีย ศรีลังกา ตอนใต้ของจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ใกล้ลำธาร ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Stereospermum tetragonum DC.

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่อพ้อง: Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb.

ชื่ออื่น: แคเขา, แคทราย, แคนา, แคฝอย, แคสัก, แคหันแห้

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.