รสสุคนธ์แดง

Rotsukhon Daeng
ลักษณะวิสัย: ไม้เถาเนื้อแข็ง
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

รสสุคนธ์แดง เป็น ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน แผ่นใบสากคาย โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยห่างๆ

ดอกรสสุคนธ์แดง ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยง 4 กลีบ สีเขียวแกมแดง กลีบดอก 4 กลีบ สีขาว หลุดร่วงง่าย เกสรเพศผู้จำนวนมาก

ผลรสสุคนธ์แดง ผลเป็นผลแห้ง ทรงกลม ปลายเป็นจะงอยแหลม แตกตะเข็บด้านเดียว ออกเป็นกลุ่ม 3-4 ผล เมล็ดรูปไข่ สีดำ มีเยื่อหุ้มสีแดง

รสสุคนธ์แดง มีถิ่นกำเนิดตั้งแต่ อินเดีย จีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบตามป่าละเมาะทางภาคใต้ การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัด น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr.

วงศ์ Dilleniaceae

ชื่อสามัญ: Sand paper plant

ชื่ออื่น: เครือปด, เถาอรคนธ์, ปดลื่น, ย่านปด, ย่านเปล้า, อรคนธ์

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.