จันทน์กะพ้อ

Chan Ka Pho

จันทน์กะพ้อ เป็น ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. มีขนกระจุกรูปดาวสั้นนุ่มสีน้ำตาลตามกิ่ง ก้านใบ ช่อดอก ใบประดับ ก้านดอก กลีบเลี้ยง กลีบดอกด้านนอก และผล หูใบรูปแถบ ยาว 5-8 มม. ใบรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก ยาว 10-28 ซม. เส้นใบย่อยแบบขั้นบันได ก้านใบยาว 1-2.5 ซม. งอเป็นข้อ

ดอกจันทน์กะพ้อ ช่อดอกยาว 4-5 ซม. ช่อแยกแขนงมี 1-5 ดอก ใบประดับรูปใบหอก ยาวประมาณ 2 มม. ก้านดอกยาว 1-2 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 4-5 มม. ขยายในผล ดอกสีครีม กลีบรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก ยาว 1.2-1.7 ซม. รังไข่มีขนหนาแน่น ผลรูปรี ยาว 1.5-3 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม ผิวมีนวลแป้งสีน้ำตาล แห้งแตกเป็น 3 ส่วน กลีบเลี้ยงรูปไข่ ปลายเรียวแหลม ยาว 1-1.5 ซม. เรียงซ้อนเหลื่อมที่โคน

จันทน์กะพ้อ พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา และตรัง ขึ้นตามป่าดิบชื้น พื้นที่น้ำท่วมถึง เป็นไม้ประดับ ดอกมีกลิ่นหอมแรง

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Vatica diospyroides Symington

วงศ์ Dipterocarpaceae

ชื่ออื่น: เขี้ยวงูเขา (พังงา); จันทน์กะพ้อ, จันทน์ตะพ้อ (กรุงเทพฯ); จันทน์พ้อ (ภาคใต้)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ภัทธรวีร์ พรมนัส)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Ashton, P.S. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana 9(2): 369.
Symington, C.F. (1938). Notes on Malayan Dipterocarpaceae IV. Gardens’ Bulletin Singapore 9: 347.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.