จำปา

Champa

จำปา เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. หูใบแนบติดก้านใบมากกว่ากึ่งหนึ่ง ใบรูปไข่ ยาว 10-30 ซม. ปลายแหลมยาว ยาวได้ถึง 2.5 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขน เส้นแขนงใบเรียงจรดกันเป็นเส้นขอบใน ก้านใบยาว 1.5-4 ซม.

ดอกจำปา ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ยาว 1-1.8 ซม. มีดอกเดียว ก้านดอกสั้นมาก ดอกมีกลิ่นหอมแรง ดอกสีเหลืองอมส้ม มี 15 กลีบ เรียงหลายวง ยาวเท่า ๆ กัน กลีบรูปใบหอกกลับ ยาว 2-4 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 6-8 มม. แกนอับเรณูมีรยางค์สั้น ๆ

ผลยาว 7-15 ซม. ผลย่อยแยกกัน ยาว 1-1.5 ซม. แต่ละผลย่อยมี 2-4 เมล็ด ผิวย่น

จำปา มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย เป็นไม้ประดับทั่วไปในเอเชียเขตร้อน คำระบุชนิดมาจากภาษาสันสกฤต และเป็นที่มาของชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre var. champaca

วงศ์ Magnoliaceae

ชื่อพ้อง (Synonyms) 
= Michelia champaca L.

ชื่อสามัญ: Champak

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ : สำนักงานหอพรรณไม้
(ภาพ:by สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.