อรพิม

Oraphim
ลักษณะวิสัย: ไม้เถาเนื้อแข็ง
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

อรพิม เป็น ไม้เถาเนื้อแข็ง กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลหนาแน่น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ปลายแยกเป็น 2 แฉก ดูคล้ายเป็น 2 ใบย่อย รูปไข่เบี้ยว ปลายกลม ยาว 3-4.5 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนประปราย เส้นแขนงใบมี 3-4 เส้น หูใบมีขนาดเล็ก ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม.

ดอกอรพิม ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ยาวได้ประมาณ 20 ซม. ตาดอกรูปกระสวย ยาวประมาณ 3 ซม. ก้านดอกใหญ่ สั้นๆ ยาว 4-8 มม. ใบประดับและใบประดับย่อยรูปแถบ ยาว 5-8 มม. ฐานดอกรูปหลอด ยาว 4-6 ซม. เป็นริ้ว มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลเข้ม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ยาวประมาณกึ่งหนึ่งของฐานดอก กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดเท่าๆ กัน ย่น รูปขอบขนาน ยาว ได้ประมาณ 9 ซม. รวมก้านกลีบ กลีบหน้ามีสีเหลืองอ่อนแซม กว้างกว่าเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านชูอับเรรูสีขาว ยาวได้ประมาณ 7 ซม. รังไข่รวมก้านยาวประมาณ 4 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่าๆ กับรังไข่ ยอดเกสรรูปโล่

ผลอรพิม ผลเป็นฝักบาง รูปใบหอก แบน เกลี้ยง บิดเล็กน้อย ยาวได้ประมาณ 30 ซม. เมล็ดมี 6-10 เมล็ด แบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม.

อรพิม หรือ คิ้วนาง เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือตอนล่างที่นครศวรรค์ ลพบุรี สระบุรี และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ขึ้นในป่าเบญจพรรณที่แห้งแล้งและเป็นหินปูน ความสูงประมาณ 100 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Bauhinia winitii Craib

วงศ์ Fabaceae (Leguminosae)

ชื่อสามัญ: Thai Bauhinia

คำระบุชนิด "winitii" ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่พระยาวินิจวนันดร (โต โกเมศ) ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Bulletin of Miscellaneous Information, Royal Gardens, Kew ปีค.ศ. 1924 หน้า 95-96 โดยศาสตราจารย์ William Grant Craib นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ จากตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบหมายเลข Winit 494 ที่เก็บจากจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา; พระบาท สระบุรี)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Craib, W.G. (1924). Contributions to the Flora of Siam. Additamentum XIV. Bulletin of Miscellaneous Information, Royal Gardens, Kew 1942: 95-96.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.