จำปาขาวนาดี

Champa Khao Na-Di

โดยปกติ ดอกจำปา จะดอกสีเหลืองๆส้มๆ? แต่ "จำปาขาวนาดี" เป็นจำปาที่มีดอกสีขาว! ดอกบานใหม่ๆ สีขาว ดอกหอมแรง ชื่นใจ แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ก่อนโรย

ใครชอบไม้ไทย แปลก หายาก ห้ามพลาด! จำปาขาวนาดี เป็นลูกผสมโดยธรรมชาติ เป็นพันธุ์ลูกผสม ระหว่าง จำปา x จำปีป่า ต้นแม่พันธุ์ พบที่ อำเภอนาดี จ.ปราจีนบุรี

จำปาขาวนาดี ปลูกในกระถางก็ออกดอกได้ (ไม้เสียบกิ่ง) ออกดอกได้ตลอดทั้งปี ดอกใหญ่ สวยงาม ไม้ดอกหอม ในวงศ์จำปีจำปา ที่น่าสะสม ควรค่าแก่การอนุรักษ์

จำปาขาว เป็นลูกผสมระหว่าง จำปากับจำปีป่า ( Magnolia champaca x baillonii 'Na-Di' )

อ้างอิงที่มา:
**ข้อมูลและภาพ: ลุงกุ๋ย @MyDokHome
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.