กาติด

Ka tit
ลักษณะวิสัย: ไม้พุ่มรอเลื้อย
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

กาติด เป็น ไม้เถาเนื้อแข็งหรือไม้พุ่มรอเลื้อย สูง 5-8 ม. กิ่งอ่อนมีขนรูปดาว ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกแกมรูปไข่กลับ ยาว 8-30 ซม. ปลายแหลมยาว แผ่นใบบาง ก้านใบยาว 0.7-1.5 ซม.

ดอกกาติด ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบ มีได้ถึง 20 ดอก ก้านดอกยาว 1.5-3 มม. กลีบเลี้ยงมีขนกระจุกรูปดาวสีน้ำตาลแดงด้านนอก กลีบคู่นอกกลม กลีบใน 3 กลีบรูปไข่กว้าง ยาว 2.5-3.5 มม. ดอกสีเหลืองครีม หลอดกลีบดอกยาว 2.5-4 มม. มีแถบขนสีน้ำตาลแดงด้านนอก กลีบยาว 0.7-1 ซม. ปลายจักเป็นพูตื้น อับเรณูยาว 1.7-2 มม. ปลายยื่นพ้นหลอดกลีบดอก รังไข่รูปทรงกระบอก ยาว 1-1.5 มม. ยอดเกสรเพศเมียมีริ้ว 10 อัน

ผลกาติด ผลรูปรี ยาวประมาณ 2 ซม. ผลแก่สีแดงอมส้ม

กาติด พบที่พม่า และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่อุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Erycibe citriniflora Griff.

วงศ์ Convolvulaceae

ชื่ออื่น: กากีด (มาเลย์-กระบี่); กาติด (กระบี่); ช้างสารสับมัน (อุทัยธานี); พลิ้ว (จันทบุรี)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.