ยี่หุบเบตง (เล็งเก็ง)

Yi Hup Betong (Leng Keng)

ยี่หุบเบตง หรือ เล็งเก็ง เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับ ยาว 20-45 ซม. กว้าง 6.5-12 (16) ซม. ใบเกลี้ยงเป็นมัน เส้นใบ 9-12 คู่ เห็นได้ชัดเจน ก้านใบยาว 4.5-5 ซม. มีต่อมบวมที่ฐาน แผ่นใบมักเป็นคลื่น

ดอกยี่หหุบเบตง (ดอกเล็งเก็ง) ดอก เป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ มีกลิ่นหอม ขนาดผ่าศูนย์กลาง 3-5 ซม. ก้านแข็ง ยาว 1.5-2 ซม. กลีบดอก กลีบด้านนอกสีม่วงแกมเหลืองอ่อน รูปมน กว้าง2.5-4 ซม. ยาว 5-7 ซม. กลีบด้านในสีขาวครีม แคบ หนา เกสรเพศผู้จำนวนมาก ยาว 1.5-2 ซม.

ผล เป็นผลกลุ่ม รูปรีแกมขอบขนาน แต่ละช่อมีหนามแข็งเป็นจงอย สีเหลืองถึงน้ำตาล มักมีจุดประสีม่วงทั่วไป เมื่อแก่เป็นสีดำ กว้าง 3.5-5 ซม. ยาว 10-15 ซม.

การกระจายพันธุ์ จะพบบริเวณป่าดิบชื้น หรือตามริมธารน้ำ ทางภาคใต้ของประเทศไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia betongensis (Craib) H.Keng

วงศ์ Magnoliaceae

ชื่อพ้อง (Synonyms) 
= Talauma betongensis Craib

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.